🔺 منتجب‌نیا: کنار بودن از قدرت بهترین فرصت برای بیان حرف مردم است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 منتجب‌نیا: کنار بودن از قدرت بهترین فرصت برای بیان حرف مردم است

🔺 منتجب‌نیا: کنار بودن از قدرت بهترین فرصت برای بیان حرف مردم است

🔹 دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی با بیان اینکه بهترین فرصت برای فعالان سیاسی زمانی است که به دلیل شکست در انتخابات، وارد حکومت نشده اند، گفت: احزابی که مسئولیتی در حکومت ندارند، می توانند از این فرصت استفاده کنند و در کنار مردم باشند.

ادامه مطلب ...
popup