🔺 فلاحت‌پیشه: باید به سمت احیای برجام حرکت کرد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 فلاحت‌پیشه: باید به سمت احیای برجام حرکت کرد

🔹 نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: منطق منافع ملی اقتضا می‌کند، تیم جدید مذاکراتی ایران با پیشنهاداتی خاص و برنامه مشخص وارد مذاکرات شوند. این تیم باید اختیارات خاص در قالب برنامه مشخص داشته باشد نه اینکه به لحاظ شکلی فقط وارد مذاکرات شوند و نتیجه ای عاید کشور نشود .فراموش نکنیم این ملت ایران است که بیش از همه تاوان تحمیل تحریم‌ها را می‌پردازد.

ادامه مطلب ...
popup