🔺 بـاورهای غلط و حـقایق درباره افسـردگی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بـاورهای غلط و حـقایق درباره افسـردگی

🔺 بـاورهای غلط و حـقایق درباره افسـردگی

🔹 18 تا 24 مهرماه هفته سلامت روان نامگذاری شده است. افسردگی یکی از بیماری‌های شناخته‌شده در این حوزه است. اما هنوز در باور عمومی جامعه تصورات غلطی درباره این بیماری وجود دارد که می‌تواند مانع اقدام افراد برای درمان شود. برخی از باورهای نادرست درباره افسردگی و پاسخ به آن‌ها را ببینید.

ادامه مطلب ...
popup