🔺 مهم‌ترین عامل در اصلاح ساختار بودجه ایجاد منابع مالی پایدار است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مهم‌ترین عامل در اصلاح ساختار بودجه ایجاد منابع مالی پایدار است

🔺 مهم‌ترین عامل در اصلاح ساختار بودجه ایجاد منابع مالی پایدار است

🔺 مهم‌ترین عامل در اصلاح ساختار بودجه ایجاد منابع مالی پایدار است

🔹 یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در اصلاح ساختار بودجه، ایجاد منابع مالی پایدار است چراکه اگر منابع مالی پایداری نداشته باشیم قطعاً در اجرا با کسری بودجه و مشکلات اقتصادی روز افزون مواجه می‌شویم.

ادامه مطلب ...
popup