🔺 دولت آمریکا در مورد رفع تحریم ها نیز سیاست یک جانبه گرایانه ای را در پیش گرفته است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دولت آمریکا در مورد رفع تحریم ها نیز سیاست یک جانبه گرایانه ای را در پیش گرفته است

🔺 دولت آمریکا در مورد رفع تحریم ها نیز سیاست یک جانبه گرایانه ای را در پیش گرفته است

🔺 دولت آمریکا  در مورد رفع تحریم ها نیز سیاست یک جانبه گرایانه ای را در پیش گرفته است

🔹 سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با تاکید بر این که مذاکرات وین برگزار خواهدشد، گفت: ما تاکید بر این داریم که باید این مذاکرات مبتنی بر اخذ تضمین های لازم برای تحقق منافع ملت ایران باشد.

ادامه مطلب ...
popup