🔺 جزئیات نشست غیرعلنی مجلس درباره تفریغ بودجه 99؛ هزینه‌کرد 61 درصد از منابع صندوق توسعه برای مصارف جاری

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 جزئیات نشست غیرعلنی مجلس درباره تفریغ بودجه 99؛ هزینه‌کرد 61 درصد از منابع صندوق توسعه برای مصارف جاری

🔺 جزئیات نشست غیرعلنی مجلس درباره تفریغ بودجه 99؛ هزینه‌کرد 61 درصد از منابع صندوق توسعه برای مصارف جاری

🔹 عضو هیئت رئیسه مجلس درباره جزئیات نشست غیرعلنی امروز گفت: یکی از نکات قابل تامل گزارش تفریغ بودجه سال 99 ، هزینه کرد 61 درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای مصارف جاری بوده است.

ادامه مطلب ...
popup