🔺 سرشبکه‌های اسرائیل در منطقه را زیر ضربه بردیم/ برای قضاوت درباره طالبان زود است/ انتخاب با آمریکاست فرار در دقیقه 90 یا عقب‌روی تاکتیکی| گفتگو با معاون عملیات سپاه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سرشبکه‌های اسرائیل در منطقه را زیر ضربه بردیم/ برای قضاوت درباره طالبان زود است/ انتخاب با آمریکاست فرار در دقیقه 90 یا عقب‌روی تاکتیکی| گفتگو با معاون عملیات سپاه

🔺 سرشبکه‌های اسرائیل در منطقه را زیر ضربه بردیم/ برای قضاوت درباره طالبان زود است/ انتخاب با آمریکاست فرار در دقیقه 90 یا عقب‌روی تاکتیکی| گفتگو با معاون عملیات سپاه

🔹 سردار نیل‌فروشان گفت: رژیم صهیونیستی خیلی از اقدامات تروریستی خود در قبال ایران را به‌دلیل پاسخ‌های بموقعی که به آنها داده و سرشبکه های اصلی آن‌ها در منطقه را زیر ضربه قرار داده‌ایم متوقف کرده‌ است.

ادامه مطلب ...
popup