🔺 توسعه گردشگری به عنوان پیشران اقتصاد و دیپلماسی در سایه اکسپو 2020

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 توسعه گردشگری به عنوان پیشران اقتصاد و دیپلماسی در سایه اکسپو 2020

🔺 توسعه گردشگری به عنوان پیشران اقتصاد و دیپلماسی در سایه اکسپو 2020

🔺 توسعه گردشگری به عنوان پیشران اقتصاد و دیپلماسی در سایه اکسپو 2020

🔹 رئیس باشگاه گردشگری فرهنگی پایدار، اکسپو ۲۰۲۰ دوبی را فرصت طلایی بر رونق گردشگری در پساکرونا دانست و گفت: باید از ظرفیت‌های این رویداد برای توسعه صنعت گردشگری به عنوان پیشران اقتصاد و دیپلماسی و تقویت صلح و امنیت در غرب آسیا استفاده شود.

ادامه مطلب ...
popup