🔺 آثار خوشنویسی بسیاری، امروز قابلیت حضور در موزه‌ها را دارند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 آثار خوشنویسی بسیاری، امروز قابلیت حضور در موزه‌ها را دارند

🔺 آثار خوشنویسی بسیاری، امروز قابلیت حضور در موزه‌ها را دارند

🔹 رییس انجمن خوشنویسان ایران با بیان اینکه نخبگان عرصه خوشنویسی امروز نسبت به گذشته چندین برابر شده اند، گفت: امروز قابلیت حضور آثار زیادی در موزه ها وجود دارد که تا قبل از این در تاریخ هنر ایران نادر بود.

ادامه مطلب ...
popup