🔺 دولت و مجلس انقلابی فکری به حال زاینده رود کند/وضعیت فرو نشست زمین در اصفهان نگران کننده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دولت و مجلس انقلابی فکری به حال زاینده رود کند/وضعیت فرو نشست زمین در اصفهان نگران کننده است

🔺 دولت و مجلس انقلابی فکری به حال زاینده رود کند/وضعیت فرو نشست زمین در اصفهان نگران کننده است

🔹 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: زاینده رود چند سالی است که تنها به جاده خاکی تبدیل شده و بیش از 10 روز آب به خود ندیده لذا با توجه به شرایط بحرانی این رودخانه دولت و مجلس انقلابی فکری به حال زاینده رود کند.

ادامه مطلب ...
popup