🔺 نماینده تبریز: مرزهای حوزه قفقاز، مرزهای صلح و دوستی است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نماینده تبریز: مرزهای حوزه قفقاز، مرزهای صلح و دوستی است

🔺 نماینده تبریز: مرزهای حوزه قفقاز، مرزهای صلح و دوستی است

🔺 نماینده تبریز: مرزهای حوزه قفقاز، مرزهای صلح و دوستی است

🔹 نماینده مردم تبریز با بیان اینکه مرزهای حوزه قفقاز مرزهای صلح و دوستی است گفت:ایران به خاطر مردم مسلمان آذربایجان با اغماض رفتار کرده است و بیش از این اجازه ماجراجویی صهیونیست ها در مرزهای خود را تحمل نمی کند.

ادامه مطلب ...
popup