🔺 افزایش علی‌الحساب 10 درصدی حقوق کارکنان دولت/ عدد پیشنهادی برای عیدی سال 1401 چقدر است؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 افزایش علی‌الحساب 10 درصدی حقوق کارکنان دولت/ عدد پیشنهادی برای عیدی سال 1401 چقدر است؟

🔺 افزایش علی‌الحساب 10 درصدی حقوق کارکنان دولت/ عدد پیشنهادی برای عیدی سال 1401 چقدر است؟

🔹 براساس یکی از پیوست‌های بخشنامه بودجه سال 1401، حقوق سال آینده کارکنان تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور على الحساب ده 10 در‌صد لحاظ می‌کنند.

ادامه مطلب ...
popup