🔺 دیدار سفیر ایران در افغانستان با نماینده ویژه سازمان ملل متحد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 دیدار سفیر ایران در افغانستان با نماینده ویژه سازمان ملل متحد

🔹 در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با نماینده ویژه سازمان ملل متحد، آخرین وضعیت افغانستان و نگرانی‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد درباره این کشور مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

ادامه مطلب ...
popup