🔺 بحران انسانی در افغانستان محور اجلاس ویژه گروه ۲۰

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بحران انسانی در افغانستان محور اجلاس ویژه گروه ۲۰

🔺 بحران انسانی در افغانستان محور اجلاس ویژه گروه ۲۰

🔹 نخست‌وزیر ایتالیا در حالی قرار است از امروز (سه شنبه) میزبان اجلاس ویژه اقتصادهای بزرگ عضو گروه ۲۰ درباره افغانستان باشد که نگرانی ها در خصوص بروز یک فاجعه انسانی قریب الوقوع در این کشور بعد از به قدرت رسیدن طالبان رو به افزایش است.

ادامه مطلب ...
popup