🔺 نمونه اولیه دستگاه اتوبوس آمبولانسی در مدت ۳۵ روز طراحی و تولید شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 نمونه اولیه دستگاه اتوبوس آمبولانسی در مدت ۳۵ روز طراحی و تولید شد

🔺 نمونه اولیه دستگاه اتوبوس آمبولانسی در مدت ۳۵ روز طراحی و تولید شد

🔺 نمونه اولیه دستگاه اتوبوس آمبولانسی در مدت ۳۵ روز طراحی و تولید شد

🔹 معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وقتی توانستیم نمونه اولیه دستگاه اتوبوس آمبولانس را در مدت ۳۵ روز طراحی و ‌تولید کنیم، پس علاوه بر تامین نیاز داخل می‌توانیم به صادرات این محصول نیز بپردازیم.

ادامه مطلب ...
popup