🔺 روسیه خواستار مشارکت طالبان در نشست مسکو با موضوع افغانستان است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 روسیه خواستار مشارکت طالبان در نشست مسکو با موضوع افغانستان است

🔺 روسیه خواستار مشارکت طالبان در نشست مسکو با موضوع افغانستان است

🔹 وزیر خارجه روسیه پس از ششمین نشست وزیران خارجه کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا اعلام کرد که منتظر پاسخ طالبان به دعوت کشورش برای مشارکت در نشست مسکو در روز ۲۰ اکتبر با موضوع افغانستان است.

ادامه مطلب ...
popup