🔺 اردوغان پیشنهاد ایجاد یک کار گروه در داخل جی ۲۰ درباره افغانستان را مطرح کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 اردوغان پیشنهاد ایجاد یک کار گروه در داخل جی ۲۰ درباره افغانستان را مطرح کرد

🔺 اردوغان پیشنهاد ایجاد یک کار گروه در داخل جی ۲۰ درباره افغانستان را مطرح کرد

🔺 اردوغان پیشنهاد ایجاد یک کار گروه در داخل جی ۲۰ درباره افغانستان را مطرح کرد

🔹 رئیس جمهور ترکیه که توسط ویدئو کنفرانس در اجلاس فوق‌العاده گروه جی۲۰ با موضوع بررسی تحولات افغانستان سخنرانی می‌کرد، گفت: برقراری امنیت و ثبات در اسرع وقت در افغانستان نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح بین‌المللی حائز اهمیت است.

ادامه مطلب ...
popup