🔺 هیلاری کلینتون: ترامپ آمریکا را با بحران قانون اساسی مواجه کرد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 هیلاری کلینتون: ترامپ آمریکا را با بحران قانون اساسی مواجه کرد

🔺 هیلاری کلینتون: ترامپ آمریکا را با بحران قانون اساسی مواجه کرد

🔹 هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و نامزد ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۱۶ گفت دونالد ترامپ آمریکا را با یک بحران قانون اساسی مواجه کرد و اعتبار دولت و رییس جمهوری این کشور را زیر سوال برد.

ادامه مطلب ...
popup