🔺 بذرپاش: گزارش تفریغ بودجه مهمترین سند نطارت مالی کشور است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بذرپاش: گزارش تفریغ بودجه مهمترین سند نطارت مالی کشور است

🔺 بذرپاش: گزارش تفریغ بودجه مهمترین سند نطارت مالی کشور است

🔺 بذرپاش: گزارش تفریغ بودجه مهمترین سند نطارت مالی کشور است

🔹 مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه مهمترین سند نطارت مالی کشور است، گفت: زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه پایان دی ماه است اما امسال این گزارش را چهار ماه زودتر یعنی در پایان شهریور ماه به مجلس ارائه کردیم.

ادامه مطلب ...
popup