🔺 همدلی و همکاری ارتش و سپاه دفاع هوایی مستحکمی را ایجاد کرده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 همدلی و همکاری ارتش و سپاه دفاع هوایی مستحکمی را ایجاد کرده است

🔺 همدلی و همکاری ارتش و سپاه دفاع هوایی مستحکمی را ایجاد کرده است

🔹 سردار سقایی گفت: همراهی، همدلی و همکاری ارتش و سپاه موجب همپوشانی خوبی در ماموریت دفاع از آسمان کشور و دفاع مستحکم هوایی برابر تهدیدات شده و دشمن به خوبی درک کرده است که نمی‌تواند چشم طمعی به کشورمان و تعرض به آسمان ایران اسلامی داشته باشد

ادامه مطلب ...
popup