🔺 معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به ایران می آید

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به ایران می آید

🔺 معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به ایران می آید

🔺 معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به ایران می آید

🔹 سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درخصوص سفر انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران گفت: مطابق هماهنگی های صورت گرفته قبلی این سفر در روز پنجشنبه انجام خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup