🔺 وصول ۷ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وصول ۷ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور

🔺 وصول ۷ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور

🔺 وصول ۷ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور

🔹 رئیس سازمان بازرسی در رابطه با پرونده‌های کلان گفت: یکی از موضوعاتی که ما به‌طور جدی دنبال می‌کنیم مالیات است و متاسفانه فرارهای مالیاتی جدی داریم در این راستا ۷ میلیارد تومان مالیات با پیگیری ما از شرکت‌های دولتی، پتروشیمی، وابسته به بانک و ... وصول شده است.

ادامه مطلب ...
popup