🔺 سبحانی‌نیا: هنوز برای قضاوت عملکرد دولت جدید زود است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سبحانی‌نیا: هنوز برای قضاوت عملکرد دولت جدید زود است

🔺 سبحانی‌نیا: هنوز برای قضاوت عملکرد دولت جدید زود است

🔺 سبحانی‌نیا: هنوز برای قضاوت عملکرد دولت جدید زود است

🔹 یک نماینده سابق مجلس گفت: اگر فضای سیاسی امروز کشور سرد و ساکن به نظر می رسد به این دلیل است که هنوز دولت جدید کار خود را به شکل تمام عیار آغاز نکرده و جریان ها نیز برای نقد و تعامل با این دولت نیازمند گذشت زمان هستند.

ادامه مطلب ...
popup