🔺 هشدار افزایش مصرف بنزین با ثبت رکورد ۹۰ میلیون لیتر در روز

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 هشدار افزایش مصرف بنزین با ثبت رکورد ۹۰ میلیون لیتر در روز

🔺 هشدار افزایش مصرف بنزین با ثبت رکورد ۹۰ میلیون لیتر در روز

🔹 در حالی که میانگین مصرف بنزین در ماهه نخست امسال برابر با ۸۵ میلیون لیتر در روز بوده، این رقم در تعطیلات هفته گذشته با پنج میلیون لیتر افزایش به ۹۰ میلیون لیتر در روز رسید که می‌تواند هشداری برای افزایش مصرف بنزین باشد.

ادامه مطلب ...
popup