🔺 جهاد سازندگی زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می‌سازد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 جهاد سازندگی زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می‌سازد

🔺 جهاد سازندگی زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می‌سازد

🔺 جهاد سازندگی زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می‌سازد

🔹 نماینده حوزه انتخابیه غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی گفت: شکل‌گیری دوباره جهاد سازندگی به عنوان راهبردی ثمربخش در افزایش برخورداری از خدمات در مناطق محروم و روستایی زمینه تحقق عدالت اجتماعی را در کشور میسر می‌کند.

ادامه مطلب ...
popup