🔺 پاسخ قالیباف به نماینده مهریز درباره قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 پاسخ قالیباف به نماینده مهریز درباره قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹

🔺 پاسخ قالیباف به نماینده مهریز درباره قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹

🔺 پاسخ قالیباف به نماینده مهریز درباره قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹

🔹 رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقاد نماینده مهریز در مورد شیوه گزارش تفریغ بودجه گفت: رییس دیوان محاسبات یک ساعت زمان دارد که گزارش را در جلسه قرائت کند، در زمان قرائت هیچ مخالف و موافقی صحبت نمی‌کند.

ادامه مطلب ...
popup