🔺 برخورد نامناسب با رئیس مجلس به عنوان رئیس قوه مقننه به مصلحت نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 برخورد نامناسب با رئیس مجلس به عنوان رئیس قوه مقننه به مصلحت نیست

🔺 برخورد نامناسب با رئیس مجلس به عنوان رئیس قوه مقننه به مصلحت نیست

🔹 نماینده مردم تفت و میبد در مجلس در پاسخ به انتقادات صباغیان در مجلس گفت: برخی همکاران دیروز شاهد بودند که برخورد نامناسبی با رئیس مجلس نه به عنوان یک شخص بلکه رئیس قوه مقننه انجام شد که به صلاح نیست.

ادامه مطلب ...
popup