🔺  راهی بسیار سخت برای بهبود صنعت برق کشور در پیش داریم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺  راهی بسیار سخت برای بهبود صنعت برق کشور در پیش داریم

🔺  راهی بسیار سخت برای بهبود صنعت برق کشور در پیش داریم

🔹 عضو هیأت مدیره سندیکای برق خراسان گفت: متاسفانه راهی بسیار سختی برای بهبود حال صنعت برق کشور در پیش داریم، چون این صنعت و شرکت‌های مرتبط با آن به نوعی تحت اختیار دولت هستند و متاسفانه سیاست‌های نادرست برخی مسئولین باعث عدم سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش شده است. طی ۸ سال اخیر،شرکت‌هایی که در راستای توسعه دادن نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت می‌کنند، سه بار و به مدت یک سال و نیم تعطیل شده‌اند که تعطیل شدن این شرکت‌ها به دلایلی همچون افزایش نرخ ارز و سیاست‌گذاری‌های نامطلوب دولتی بوده است. طی چهار سال گذشته، در مشهد ۳۵ شرکت پیمان کار فعال در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر وجود داشته که

ادامه مطلب ...
popup