🔺 مصوبه عدالت محور مجلس؛ نمایندگان هیچ استثنایی در آزمون وکالت برای خود قائل نشدند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مصوبه عدالت محور مجلس؛ نمایندگان هیچ استثنایی در آزمون وکالت برای خود قائل نشدند

🔺 مصوبه عدالت محور مجلس؛ نمایندگان هیچ استثنایی در آزمون وکالت برای خود قائل نشدند

🔹 نمایندگان مجلس با موافقت با پیشنهاد نماینده مردم محلات با افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» به تبصره 1 ماده 6، هیچ استثنایی برای خود جهت شرکت در آزمون وکالت قائل نشدند.

ادامه مطلب ...
popup