🔺 "منافقین" به پرداخت ۷۶۶۰ میلیارد تومان محکوم شدند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 "منافقین" به پرداخت ۷۶۶۰ میلیارد تومان محکوم شدند

🔺 "منافقین" به پرداخت ۷۶۶۰ میلیارد تومان محکوم شدند

🔹 سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه حکم پرونده منافقین را صادر کرده است و سرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود ۷۶۶۰ میلیارد تومان در حق آسیب دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به ان‌ها وارد شده محکوم شده است و حکم پرونده لازم الاجراست.

ادامه مطلب ...
popup