🔺 تعلل وزارت جهاد کشاورزی در شناسنامه‌دار کردن مزارع / تفاوت آب "معدنی" با "آشامیدنی"

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تعلل وزارت جهاد کشاورزی در شناسنامه‌دار کردن مزارع / تفاوت آب "معدنی" با "آشامیدنی"

🔺 تعلل وزارت جهاد کشاورزی در شناسنامه‌دار کردن مزارع / تفاوت آب "معدنی" با "آشامیدنی"

🔺 تعلل وزارت جهاد کشاورزی در شناسنامه‌دار کردن مزارع / تفاوت آب "معدنی" با "آشامیدنی"

🔹 مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه مساله تولید غذا بسیار مهم است و نظارت باید از مزارع و باغات آغاز شود، گفت: بیش از هشت سال قبل تفاهم‌نامه‌ ای بین وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه منعقد شده که وزارت بهداشت وضعیت سموم را در مواد اولیه کشاورزی بررسی کند. متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته مزارع و باغات را شناسنامه‌دار کند.

ادامه مطلب ...
popup