🔺 مجلس کار را تمام کرد؛تبعیض‌ در صدور مجوزها رفع می شود/نمایندگان مجلس هم برای ایجاد دفتر واکالت باید در آزمون شرکت کنند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مجلس کار را تمام کرد؛تبعیض‌ در صدور مجوزها رفع می شود/نمایندگان مجلس هم برای ایجاد دفتر واکالت باید در آزمون شرکت کنند

🔺 مجلس کار را تمام کرد؛تبعیض‌ در صدور مجوزها رفع می شود/نمایندگان مجلس هم برای ایجاد دفتر واکالت باید در آزمون شرکت کنند

🔹 سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس درباره پایان رسیدگی به طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس، گفت: مردم و کارآفرینان بعد از اجرایی شدن این قانون شاهد مسائل و موانعی که در صدور مجوزها با آن دست به گریبان هستند، نخواهند بود.

ادامه مطلب ...
popup