🔺 نخستین خوشه ستاره‌ای دوگانه قدیمی کشف شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 نخستین خوشه ستاره‌ای دوگانه قدیمی کشف شد

🔹 یک اخترفیزیکدان با استفاده از داده‌های ابزارهایی مانند "کاوشگر نقشه‌بردار فروسرخ میدان وسیع"،" ۲MASS و GAIA-EDR۳ اولین خوشه ستاره‌ای دوگانه قدیمی کهکشان ما را کشف کرد. این خوشه‌ها با نام‌های NGC ۱۶۰۵a و NGC ۱۶۰۵b شناخته می‌شوند.

ادامه مطلب ...
popup