🔺 سرپیچی ۶۳۲ دستگاه از اعلام حقوق!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سرپیچی ۶۳۲ دستگاه از اعلام حقوق!

🔺 سرپیچی ۶۳۲ دستگاه از اعلام حقوق!

🔹 بعد از گذشت چند سال از تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر الزام دستگاه های اجرایی برای ثبت اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه "ثبت حقوق و مزایا" در حالی دوره پایانی برنامه در حال طی شدن است که گزارش های رسمی نشان می دهد هنوز حدود ۶۳۲ دستگاه اطلاعات خود را در سامانه ثبت نکرده‌اند.

ادامه مطلب ...
popup