🔺 از شایعه تا واقعیت تغییر رئیس سازمان بورس

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 از شایعه تا واقعیت تغییر رئیس سازمان بورس

🔺 از شایعه تا واقعیت تغییر رئیس سازمان بورس

🔹 با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم و در پی آن تغییر وزرا، زمزمه های تغییر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به گوش میرسد و حتی گزینه هایی نیز مطرح شده است. موضوعی که دهقان به آن واکنش نشان داد و توضیحاتی را درمورد این موضوع ارائه کرد.

ادامه مطلب ...
popup