🔺 تحلیلگر آرژانتینی: ناهماهنگی اروپایی‌ها، مانعی درمسیر مذاکرات وین است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 تحلیلگر آرژانتینی: ناهماهنگی اروپایی‌ها، مانعی درمسیر مذاکرات وین است

🔺 تحلیلگر آرژانتینی: ناهماهنگی اروپایی‌ها، مانعی درمسیر مذاکرات وین است

🔺 تحلیلگر آرژانتینی: ناهماهنگی اروپایی‌ها، مانعی درمسیر مذاکرات وین است

🔹 به گفته تحلیلگر آرژانتینی، اگرچه اروپا نسبت به لغو تحریم‌های علیه ایران ابراز تمایل بسیاری کرده است، با این وجود یکی از بزرگترین موانع موجود در مسیر مذاکرات وین برای لغو تحریم ها، وجود ناهماهنگی میان طرف‌های اروپایی و ساز ناکوک سیاست خارجی آنها است.

ادامه مطلب ...
popup