🔺 اولویت سازمان تامین اجتماعی تحول در حوزه درمان است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اولویت سازمان تامین اجتماعی تحول در حوزه درمان است

🔺 اولویت سازمان تامین اجتماعی تحول در حوزه درمان است

🔺 اولویت سازمان تامین اجتماعی تحول در حوزه درمان است

🔹 سرپرست سازمان تامین اجتماعی کشور تحول در حوزه درمان این سازمان را از اولویت‌ها دانست و گفت: مهمترین خدمتی که سازمان تامین اجتماعی به جامعه زیرپوشش ارایه می‌دهد و برای همه مردم اهمیت ویژه دارد، حوزه درمان است.

ادامه مطلب ...
popup