🔺 مهم‌ترین دلایل عدم پیشرفت کنونی در اجرای «برجام» از زبان مهدی صفری

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مهم‌ترین دلایل عدم پیشرفت کنونی در اجرای «برجام» از زبان مهدی صفری

🔺 مهم‌ترین دلایل عدم پیشرفت کنونی در اجرای «برجام» از زبان مهدی صفری

🔺 مهم‌ترین دلایل عدم پیشرفت کنونی در اجرای «برجام» از زبان مهدی صفری

🔹 معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران گفت: ناتوانی زبونانه اروپا در تحقق امتیازات اقتصادی ناچیز وعده داده شده به مردم ما پس از خروج غیرقانونی ترامپ از برجام و نیز تردید ملال آور هیأت حاکمه جدید آمریکا در کنار گذاردن سیاست شکست خورده "فشار حد اکثری"، مهم‌ترین دلایل عدم پیشرفت کنونی در اجرای برجام بوده است.

ادامه مطلب ...
popup