🔺 نمایندگان هیچ استثنایی در آزمون وکالت برای خود قائل نشدند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نمایندگان هیچ استثنایی در آزمون وکالت برای خود قائل نشدند

🔺 نمایندگان هیچ استثنایی در آزمون وکالت برای خود قائل نشدند

🔹 نمایندگان مجلس با موافقت با پیشنهاد نماینده مردم محلات با افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» به تبصره ۱ ماده ۶، هیچ استثنایی برای خود جهت شرکت در آزمون وکالت قائل نشدند

ادامه مطلب ...
popup