🔺 «وقف» یکی از شاخه‌های پولی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 «وقف» یکی از شاخه‌های پولی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است

🔺 «وقف» یکی از شاخه‌های پولی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است

🔺 «وقف» یکی از شاخه‌های پولی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است

🔹 رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر اینکه وقف یکی از شاخه‌های پولی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: افزایش منافع فقط به زراعت و ساختمان‌سازی نیست و باید به‌سوی مزیت‌های نسبی دیگری که در جامعه وجود دارد هم پیش برویم.

ادامه مطلب ...
popup