🔺 انحراف ۷.۳ درصدی عملکرد بودجه سال ۹۹ از برنامه ششم توسعه

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 انحراف ۷.۳ درصدی عملکرد بودجه سال ۹۹ از برنامه ششم توسعه

🔺 انحراف ۷.۳ درصدی عملکرد بودجه سال ۹۹ از برنامه ششم توسعه

🔹 براساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم توسعه به ترتیب ۴.۸ درصد و ۷.۳ درصد انحراف داشته‌اند که دلیل اصلی آن رشد قابل توجه «واگذاری دارایی‌های مالی» بوده است.

ادامه مطلب ...
popup