🔺 آغاز برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در اماکن صنعتی زیر ۵۰ نفر

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 آغاز برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در اماکن صنعتی زیر ۵۰ نفر

🔺 آغاز برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در اماکن صنعتی زیر ۵۰ نفر

🔺 آغاز برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در اماکن صنعتی زیر ۵۰ نفر

🔹 معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز فراگیر برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های صنعتی و تولیدی زیر ۵۰ نفر با رویکرد کانون یاریگران کار و تولید در آینده ای نزدیک خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup