🔺 زاخارووا خواستار عذرخواهی روزنامه های انگلیسی از روسیه شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 زاخارووا خواستار عذرخواهی روزنامه های انگلیسی از روسیه شد

🔺 زاخارووا خواستار عذرخواهی روزنامه های انگلیسی از روسیه شد

🔹 ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به اینکه چندین روزنامه انگلیسی خبر جعلی در مورد سرقت فرمول واکسن استرازنکا در ساخت واکسن روسی اسپوتنیک وی را منتشر کرده بودند خواستار عذرخواهی این رسانه ها شد.

ادامه مطلب ...
popup