🔺 انتقال آب از سد میرزای شیرازی به خفر دنبال می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 انتقال آب از سد میرزای شیرازی به خفر دنبال می‌شود

🔺 انتقال آب از سد میرزای شیرازی به خفر دنبال می‌شود

🔹 وزیر جهاد کشاورزی گفت: انتقال آب از سد میرزای شیرازی که اصلی‌ترین مطالبه مردم خفر است، با مدلی که با نماینده مردم این شهرستان توافق کردیم دنبال می‌شود و امیدواریم این حقابه تخصیص یافته و کار انتقال اجرایی شود.

ادامه مطلب ...
popup