🔺 یکجانبه گرایی آمریکا مانع از انتفاع حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان شده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 یکجانبه گرایی آمریکا مانع از انتفاع حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان شده است

🔺 یکجانبه گرایی آمریکا مانع از انتفاع حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان شده است

🔹 رییس فراکسیون زنان مجلس گفت: علیرغم تلاشهای کشور ما در مسیر توسعه متوازن و پایدار، اقدامات قهری یکجانبه آمریکا و متحدان آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر انتفاع همه اقشار جامعه ازجمله زنان از حقوق اقتصادی اجتماعی آنان، تاثیرات سوء زیادی برجای گذاشته است.

ادامه مطلب ...
popup