🔺 وزیر جهاد کشاورزی: زیرساخت‌های خفر فارس توسعه می‌یابد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 وزیر جهاد کشاورزی: زیرساخت‌های خفر فارس توسعه می‌یابد

🔺 وزیر جهاد کشاورزی: زیرساخت‌های خفر فارس توسعه می‌یابد

🔹 وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به ظرفیت‌های بسیار خوبی که در شهرستان خفر در حوزه کشاورزی و نیروی انسانی وجود دارد، و با مد نظر قرار دادن اینکه شهرستانی نوپا است، سعی داریم در حوزه زیرساختی به خصوص در بخش کشاورزی کارهایی را انجام دهیم که روند رشد و توسعه منطقه‌ای بهبود یابد.

ادامه مطلب ...
popup