🔺 زنگنه:مجلس بر اجرای مصوبه تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار نظارت می کند/متفکرآزاد:مصوبه مجلس محدود به حوزه وکالت نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 زنگنه:مجلس بر اجرای مصوبه تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار نظارت می کند/متفکرآزاد:مصوبه مجلس محدود به حوزه وکالت نیست

🔺 زنگنه:مجلس بر اجرای مصوبه تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار نظارت می کند/متفکرآزاد:مصوبه مجلس محدود به حوزه وکالت نیست

🔹 سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با تاکید بر ضرورت اجرای درست و کامل طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار گفت: خوب بودن قانون کفایت نمی کند و دستگاه اجرایی نیز باید این قانون خوب را به درستی اجرایی کرده و مجلس نیز بر آن نظارت کند. پیش بینی می کنم با اجرای درست این قانون رتبه ایران در حوزه کسب و کار حدود 50 تا 60 پله ارتقا یابد.

ادامه مطلب ...
popup