🔺 دولت‌ها ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد را تفسیر به رای می‌کنند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 دولت‌ها ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد را تفسیر به رای می‌کنند

🔺 دولت‌ها ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد را تفسیر به رای می‌کنند

🔹 استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه بغداد با اشاره به حمله در فرودگاه بین‌المللی بغداد و شهادت سرداران مقاومت، گفت: اشکالات بسیاری به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد تدوین شده، وارد است و مهم‌ترین اشکال وارده آن است که دولت‌ها از آن تفسیر به رای می‌کنند.

ادامه مطلب ...
popup