🔺 مشاور نخست وزیرپاکستان برای پیشبرد طرح تجارت تهاتر به تهران سفر می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 مشاور نخست وزیرپاکستان برای پیشبرد طرح تجارت تهاتر به تهران سفر می‌کند

🔺 مشاور نخست وزیرپاکستان برای پیشبرد طرح تجارت تهاتر به تهران سفر می‌کند

🔺 مشاور نخست وزیرپاکستان برای پیشبرد طرح تجارت تهاتر به تهران سفر می‌کند

🔹 مشاور نخست وزیر پاکستان و سرپرست وزارت بازرگانی این کشور اعلام کرد: وی برای شرکت در نشست کمیته مشترک تجاری، پیشبرد طرح بازارچه‌های مرزی و تجارت تهاتر با جمهوری اسلامی ایران، اواسط آبانماه امسال عازم تهران می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup