🔺 مخاصمات مسلحانه در غرب پروژه‌ای صهیونیستی و آمریکایی است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مخاصمات مسلحانه در غرب پروژه‌ای صهیونیستی و آمریکایی است

🔺 مخاصمات مسلحانه در غرب پروژه‌ای صهیونیستی و آمریکایی است

🔹 عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دین مبین اسلام همواره منادی صلح، دوستی و احترام به حقوق اولیه تمام انسان‌ها در زمان صلح و جنگ بوده است؛ بر این اساس به نظر می‌رسد مخاصمات مسلحانه در منطقه غرب آسیا پروژه‌ای صهیونیستی –آمریکایی است که کشورهای منطقه در آن گرفتار گشته‌اند.

ادامه مطلب ...
popup